Kapsam Dışı Görüş Talebi

 

Çevre Kanununca alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almayan faaliyetler için kapsam dışı görüş yazısı taleplerinde İl Müdürlüğünce istenilen belgeler;

  1. Dilekçe
  2. Kapasite Raporu
  3. İş Akım Şeması
  4. ÇED görüşü
  5. Makine yerleşim planı(Vaziyet Planı)
  6. İmza sirküsü
  7. Ticari sicil gazetesi
  8. Atıksu bağlantı izni veya Deşarj kalite kontrol ruhsatı