Tıbbi Atıklar

Tıbbi Atık Bertaraf ve Sterilizasyon Tesisi Ön Lisansı ve Lisansı

Tıbbi atık bertaraf tesisi ile sterilizasyon tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlıktan almaları gereken, kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlara ilişkin tesisin projelendirilmesine ilişkin izine ön lisans denir.

Tıbbi atık taşıyan belediye veya firmaların valilikten; tıbbi atık bertaraf tesisi ile sterilizasyon tesisi kurmak ve işletmek isteyenlerin ise Bakanlıktan alacakları ve konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkânlara sahip olduğunu gösterir belgeye ise lisans denir.

Tıbbi Atık Taşıma Lisansı

Tıbbi atık taşıma araçları için tıbbi atık taşıma lisansı alınması zorunludur.