ÇEVRE İZİN  VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU

İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

İZİN KONULARI

Emisyon

1- Emisyon Ölçüm Raporu

Gürültü Kontrolü

1-   Akustik Rapor

Atıksu Deşarjı

1-   Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı

1-   Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

Derin Deniz Deşarjı

1- Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

LİSANS KONULARI

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık

1- Teknik Uygunluk Raporu

2- Fizibilite Raporu

Tehlikesiz Atık

1- Teknik Uygunluk Raporu

Atık Yağ

1- Teknik Uygunluk Raporu

2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı

3- Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün

standartları

Bitkisel Atık Yağ

1- Teknik Uygunluk Raporu

Atık Pil ve Akümülatör

1- Teknik Uygunluk Raporu

Ömrünü Tamamlamış Lastik

1- Teknik Uygunluk Raporu

Ambalaj Atığı

1- Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi

Bertaraf

Atık Yakma ve Birlikte Yakma

1- Deneme Yakması Planı

2- Deneme Yakması Sonuç Raporu

Düzenli Depolama

1- İzleme Raporları

Ara Depolama

Tehlikeli Atık

1- Teknik Uygunluk Raporu

2- Tesise kabul edilen atıkların analizi

3- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler

İşleme

Tıbbi Atık Sterilizasyon

1- Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor

2- Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler

3- Biyolojik indikatör analiz raporu

Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme

1- Teknik Uygunluk Raporu

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

1- Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı

Tanker Temizleme

1- Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler

Hurda Metal

1- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler

Atık Kabul Tesisi

1- Faaliyet Raporu

Arındırma

PCB Arındırma

1- Teknik Uygunluk Raporu

 

Not: İzin /Lisans sürecinin tamamlanması aşamasında talep edilen bilgi ve belgelerin içerikleri sürece dahil olan ilgili mevzuatta açıklanmaktadır.