Çevre İzin Başvurusunda İzlenecek Yol

 

 

Çevre İzni Başvurusu İçin Adımlar ve Gerekli Belgeler

ÇEVRE İZİN BELGESİ adı altında yapılacak başvurularda birinci adım izin konusu ile ilgili Özel Belgenin temini olmalıdır. (örneğin; emisyon için İl müdürlüğü uygunluk yazısı) İkinci adımda ise Ortak Belgeler ve izin konusu ile ilgili özel belge/belgeler beraberinde Geçici Faaliyet Belgesi başvurudur. Üçüncü ve son adımda ise İzin sürecini tamamlamak üzere Başvuru kapsamınıza uygun bilgi ve belgelerin (örneğin; emisyon için Emisyon Ölçüm Raporu)teslimidir.

ÇEVRE İZİN KONULARI

Çevre İzinleri beş ana başlık halinde ÇEVRE İZİN BELGESİ adı altında bir araya toplanmıştır.

 • Emisyon
 • Gürültü
 • Deşarj
 • Tehlikeli Madde Deşarjı
 • Derin Deniz Deşarjı

Emisyon Konulu Çevre İzni

 • Birinci adım      : İl Müdürlüğü uygunluk yazısı örneği
 • İkinci adım       : Geçici faaliyet belgesi (Başvuru İçin Gerekli Belgeler)
 • Üçüncü adım   : Emisyon ölçüm raporu

Gürültü Konulu Çevre İzni

Atıksu Konulu Çevre İzni

 • Birinci adım      : Atıksu arıtma tesisi proje onayı
  (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için)
 • İkinci adım      : Geçici faaliyet belgesi  (Başvuru İçin Gerekli Belgeler)
 • Üçüncü adım  : Atıksu deşarjı teknik bilgiler listesi tıkla

Tehlikeli Madde Atıksu Konulu Çevre İzni

 • Birinci adım     : Tehlikeli madde arıtma tesisi proje onayı
  (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için)
 • İkinci adım      : Geçici faaliyet belgesi (Başvuru İçin Gerekli Belgeler)
 • Üçüncü adım  : Tehlikeli madde atıksu desarjı teknik bilgiler  tıkla

Derin Deniz Desarjı Konulu Çevre İzni

 • Birinci adım     : Derin deniz desarjı proje onayı
 • İkinci adım      : Geçici faaliyet belgesi (Başvuru İçin Gerekli Belgeler)
 • Üçüncü adım  : Derin deniz desarjı teknik bilgiler tıkla

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Geçici Faaliyet Belgesi / Taahhütname Örneği İçin Tıkla