Çed Yönetmeliği Değişti

 

Çevre Mühendisleri Odası'nın tepkisi ''yeni ÇED." Yani Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne. Değişikliği Çevre Bakanlığı yaptı. Resmi Gazete'de yayımlandı. Tartışma da başladı.

Yönetmelik ''alışveriş merkezleri, hidroelektrik santralleri, golf tesisleri, toplu konut, demiryol, beyaz eşya boyama tesisleri'' gibi pek çok başlığı kapsıyor.

Bakanlığa göre, "AB ile uyum sağlandı, yönetmelik daha anlaşılır hale getirildi, ek 1 ve ek 2 denilen listelerde düzenleme yapıldı.''

Ama Çevre Mühendisleri Odası'na göre AB'ye uyum sağlanmıyor. Ek 1 ve ek 2 listelerinde yapılan da basit bir düzenleme değil.

Bakanlık ise aksini söylüyor.

İddialara yazılı açıklama ile cevap verildi. Buna göre, AVM'lerin ÇED Yönetmeliği'nden muaf olması söz konusu değil. Sadece hazırlanacak proje tanıtım dosyaları bakanlığa değil Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine sunulacak. Bakanlığa göre toplu konut projeleri ve demiryollarında da muafiyet yok.

Bakanlığın açıklamasında yer alan yönetmelikteki diğer değişiklikler arasında; golf tesisleri için alan sınırlamasının kaldırılarak ÇED yönetmeliği kapsamına alınması da var. Daha önce kurulu gücü 25 MWM olan HES projelerine ÇED isteniyordu.

 

Artık 10 MWM'tan itibaren ÇED raporu istenecek. Beyaz eşya boyama için açılacak fabrikalarda tank hacmi artırılarak yönetmelik kapsamına alındı. Hastaneler ve diyaliz merkezleri ise ÇED Yönetmeliği kapsamından çıkarıldı.

25 Kasım 2014 Tarihinde Değişen Çed Yönetmeliğini İncelemek İçin Tıklayın