Atık Yönetimi

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 06.10.2010 | Sayısı : 27721

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 26.03.2010 | Sayısı : 27533

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 30.12.2009 | Sayısı : 27448

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 30.07.2008 | Sayısı : 26952

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 05.07.2008 | Sayısı : 26927

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 30.05.2008 | Sayısı : 26891

Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 27.12.2007 | Sayısı : 26739

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 24.08.2011 | Sayısı : 28035

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 25.11.2006 | Sayısı : 26357

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 22.07.2005 | Sayısı : 25883

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 19.04.2005 | Sayısı : 25791

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 14.03.2005 | Sayısı : 25755

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 31.08.2004 | Sayısı : 25569

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 18.03.2004 | Sayısı : 25406

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991 | Sayısı : 20814

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 23.01.2010 | Sayısı : 27471