Ambalaj Atıkları

Ambalaj ya da ambalaj malzemesi üretimi ya da herhangi bir üretim sırasında ortaya çıkan üretim artıkları hariç olmak üzere, ürünlerin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında, ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan, kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dahil satış, dış ve nakliye ambalaj atıklarını ifade eder. 

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi Lisansı

Fabrika, satış noktası ve benzeri üniteler içerisinde yapılan biriktirmeler hariç, ambalaj atıklarının toplandığı ve cinslerine göre sınıflandırılarak ayrıldığı tesisi ifade eder. Ambalaj atıklarının toplanması ayrılması, geri dönüşümü ve geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadırlar. 

Ambalaj Atığı Geri Kazanım Tesisi Lisansı

Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması işine geri dönüşüm denir. Kağıt-Karton, Metal, Cam, Plastik, Kompozit vb. gibi ambalaj atıklarının geri kazanımı ve/veya geri dönüşümünü yapmak isteyen işletmeler bakanlıktan lisans almak zorundadır.

 

>> Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği