2018 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Birim Fiyat Listesi

 

18 Kasım 2015 Gürültü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Toprak Kirliliği Faaliyet Ön Bilgi Formu Kirlenmiş Sahalar Bildirimi Son Gün 08.11.2015

28 Aralık 2014 Tarihinde Yayınlanan 2015 yılı Çevre Cezalarına ilişkin Tebliğ

23 Aralık 2014 Tarihinde Yayınlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yayınlanan Yönetmelik

20 Aralık 2014 Tarihinde Yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

25 Kasım 2014 Tarihli 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Çed Yönetmeliği

9/8/1983 tarihli ve 2782 sayılı Çevre Kanunun 10.cu maddesine dayanılarak hazırlanan Çed Yönetmeliği ile 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Yürürlükten kaldırıldı.

 

10 EYLÜL 2014 Tarihinde Yayınlanan Çevre İzin Lisans Yönetmeliği

 

6 MAYIS 2014 Tarihinde Yayınlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Çevre İzinleri Kapsamında Ek-1 Listesi Dahilinde Olan Kuruluşları Görmek İçin Tıklayınız

Çevre İzinleri Kapsamında Ek-2 Listesi Dahilinde Olan Kuruluşları Görmek İçin Tıklayınız

 

Çevre İzinleri Kapsamında

Emisyon Konulu Çevre İzni

Deşarj Konulu Çevre İzni

Tehlikeli Madde Konulu Çevre İzni

Gürültü Konulu Çevre İzni

Geçici Depolama İzni

Çevre Lisansları Kapsamında ;

Tehlikeli Atıklar

Tıbbi Atıklar

Ömrünü Tamamlamış Araçlar

Bitkisel Atık Yağlar

Çed Raporları Kapsamında ;

Çed Raporu Hazırlanması

Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması